Sahip Olduğumuz Eğitim Tecrübesi ve Dallarında Uzman Eğitmenler ile Sizlerleyiz..
Bizi Arayın: 0 242 248 76 78
 • antalya işyeri hemşireliği kampanya
 • antalya tehlikeli madde danışmanlığı
 • Mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları
  ve biyologlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarında çalışma
  hayatını denetleyen müfettişlerin
  İş Güvenliği Uzmanı olabilmelerine yönelik
  kanun değişikliği 02.08.2013 tarihli
  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR ?

 

İş Sağlığı ve Güvenli konusunda , eğitim almış ve gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis,mimar veya teknik elemandır ( Teknik öğretmen,Üniversitelerin Fizik ve Kimya bölümü mezunu. ) Tüm mühendislik mezunları uzman olabilir. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları uzman olabilir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

 

Şuan ki düzenlemeye göre, en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren işlerde ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur.Tehlike sınıflandırması mevcuttur, bu sınıflandırma hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda açıklayacağız.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

 

Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP OLANLAR HER İŞLETMEDE GÖREV YAPABİLİR Mİ ?

 

Hayır, işyerleri tehlike olarak sınıflandırılmıştır.Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olacak şekilde 3 sınıflandırma mevcuttur.Buna göre, İş güvenliği uzmanı sertifkalarıda 3 çeşittir. A sınıfı uzman, B sınıfı uzman ve C Sınıfı Uzmanlıktır.Bu şekilde belgelendirilirler.A sınıfı uzman tüm işletmelerde görev alabilir, B sınıfı uzman az tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki işletmelerde görev alabilirler.C Sınıfı uzmanlar ise sadece az tehlikeli işletmelerde görev alabilirler.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir? 

 

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara
Bakanlıkça verilir.

 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

 

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Bakanlıkça verilir.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

 

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmektedir.

 

Sınavda Başarısız Olanlara Tekrar Sınav Hakkı Tanınması

 

Yapılan sınavda başarısız olmanız durumunda yani 70 puandan daha düşük almanız halinde 1 kere daha sınava girme hakkınız var. Herhangi bir eğitime ücret ödemeden 1 kere daha sınava girebilirsiniz.Yani eğitim için ödediğiniz ilk ücret karşılığında 2 sınav hakkı kazanıyorsunuz. Kazanamadığınız zaman, 2 sınav için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz sadece sınav ücreti olan 35 TL’yi yatırıyorsunuz. Eğer 2 sınav sonucundada başarısız olursanız tekrar eğitim almanız gerekiyor ve tekrar eğitim ücretini yatırmalısınız.

 

 

Etiketler : iş güvenlik uzmanı iş güvenlik uzmanı    iş güvenliği iş güvenliği    iş güvenliği uzmanı iş güvenliği uzmanı